ZAGŁĘBIOWSKIE WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE

ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO - KRS 0000609470

Alior Bank: 92 2490 0005 0000 4530 3949 3334
REGON: 364053780               NIP: 644-351-63-03

AKTUALNOŚCI

BEZPIECZEŃSTWO NAD WODĄ

OBEJMUJE SWOIM ZAKRESEM:

 • działania profilaktyczne i prewencyjne na obszarach wodnych i terenach przyległych,

 • aktywne zabezpieczenie ratownicze obszarów wodnych i terenów przyległych,

DZIAŁANIA PREWENCYJNE

OBEJMUJĄ SWOIM ZAKRESEM:

 • identyfikację zagrożeń na obszarach wodnych,

 • oznakowanie miejsc stanowiących zagrożenie,

 • oznakowanie znakami nawigacyjnymi,

 • prowadzenie akcji informacyjnych,

 • współpraca z administracją wodną,

 • współpraca z podmiotami bezpieczeństwa,

RATOWNICTWO WODNE

CELEM RATOWNICTWA WODNEGO JEST:

aktywne organizowanie i udzielanie pomocy

oraz ratowanie osób, które uległy wypadkowi lub narażone są na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na obszarze wodnym.

WSZYSTKICH KRĘCI BEZPIECZEŃSTWO NAD WODĄ

BEZPIECZEŃSTWO PŁYWALNI

OBEJMUJE SWOIM ZAKRESEM

BEZPIECZEŃSTWO KĄPIELISKOWE

OBEJMUJĄ SWOIM ZAKRESEM

BEZPIECZEŃSTWO WODY OTWARTE

OBEJMUJE SWOIM ZAKRESEM:

 

Znajdziesz tu najnowsze...

 • Materiały źródłowe z zakresu bezpieczeństwa,

 • Materiały z zakresu bezpieczeństwa nad wodą,

 • Materiały dydaktyczne do prowadzenia zajeć,