ZAGŁĘBIOWSKIE WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE

ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO - KRS 0000609470

Alior Bank: 92 2490 0005 0000 4530 3949 3334
REGON: 364053780               NIP: 644-351-63-03

WNIOSEK 41038 W RAMACH PROJEKTU

DO Funduszu Wsparcia Organizacji Pożytku Publicznego OBEJMOWAŁ SWOIM ZAKRESEM:

  • Podniesienie kompetencji ratowników,

  • Wzmocnienie logistycznej infrastruktry ratownictwa wodnego,

  • Wzmocnienie szkoleniowej infrastruktury ratownictwa wodnego,

WNIOSEK 41038 W RAMACH PROJEKTU DO Funduszu Wsparcia Organizacji Pozytku Publicznego

Podniesienie kompetencji ratowników i Wzmocnienie infrastruktry ratownictwa wodnego

realizowany jest na podstawie:

UMOWY 71/FWOPP/2022

na kwotę: 10.000 ZŁ i OBEJMUJE SWOIM ZAKRESEM:

Podniesienie kompetencji ratowników:

  • Szkolenie KPP

  • Szkolenie specjalistyczne

LOGISTYCZNA infrastruktura ratownictwa wodnego:

 

Tworzenie zaplecza szkoleniowego w obszarze przywodnym w postaci

BAZY LOGISTYCZNEJ

SZKOLENIOWA infrastruktura ratownictwa wodnego:

 

Tworzenie zaplecza szkoleniowego w obszarze przywodnym w postaci

PRZYSTANI SZKOLENIOWEJ

REALIZACJA ZADANIA W RAMACH PROJEKTU - RELACJA

SZKOLENIE KPP

BAZA LOGISTYCZNA

PRZYSTAŃ SZKOLENIOWA