Nawigacja
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Aktualnie online
» Gości online: 1

» Użytkowników online: 0

» Łącznie użytkowników: 4
» Najnowszy użytkownik: niziur97
Newsletter
Aby móc otrzymywać e-maile z ZAGŁĘBIOWSKIE WOPR musisz się zarejestrować.

Konferencja

Szanowni Państwo
Z przyjemnością zamieszczamy szczegółowy plan naszej konferencji. Od godziny 9.00 w piątek będzie możliwość rejestracji oraz zgrywania prezentacji. Wszystkie szczegóły dotyczące przygotowania wystąpień otrzymają Państwo w wiadomości mailowej w najbliższych dniach.

Piątek, 17 maja 2019

10.00-10.30 AULA: Otwarcie konferencji

10.30-11.15 AULA: Wykład Plenarny prof. dr hab. Ewa Małecka
Tendera "Zdrowe niskie dziecko - problem rodziny czy pacjenta?"

11.15-11.30 Przerwa na kawę

11.30-13.10 Sesje tematyczne.

AULA: W ROLI RODZICA.
1. Aleksandra Grotowska "Specyfika emocji kobiet, doświadczających niepowodzeń prokreacyjnych. Wyniki badań jakościowych."
2. Michalina Ilska, Hanna Przybyła-Basista "Zaufanie do lekarza położnika i poziom doświadczanego stresu kobiet ciężarnych w sytuacji choroby płodu i/lub choroby somatycznej matki."
3. Patrycja Zięba, Agnieszka Pasztak-Opiłka "Karmienie piersią dzieci po drugim roku życia- uwarunkowania decyzji oraz ich konsekwencje."
4. Krzysztof Gerc "Postawy rodzicielskie w rodzinach dzieci z ADHD w kontekście systemowym."
5. Aleksandra Wójciak "Ocena zachowania zasobów i radzenie sobie w sytuacjach trudnych, a jakość życia rodziców dzieci z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym."
6. Magdalena Berek "Charakter wczesnodziecięcej więzi a rozwój anhedonii w dorosłym życiu."

Sala 402: WYBRANE PROBLEMY JAKOŚCI ŻYCIA W SPOŁECZEŃSTWIE.
1. Anna Bokszczanin, Cecilia Essau, Faye Riley, Mark Wright "Rozpowszechnienie i czynniki ryzyka związane z wielokrotną wiktymizacją u nastolatków. Moderująca rola strategii rozwiązywania problemów."
2. Anna Kołodziej-Zaleska "Doświadczanie trudności i straty po rozwodzie przez inicjatorów i nie-inicjatorów procesu rozwodowego a ich poziom adaptacji do sytuacji porozwodowej."
3. Marta Malinowska-Cieślik, Joanna Mazur "Cyberbullying wśród nastolatków jako problem zdrowia publicznego w Polsce."
4. Tomasz Prusiński "Ile znaczy uczciwość procesu sądowego? Udział efektu proceduralnego w dobrostanie podsądnych."
5. Agnieszka Olchowska-Kotala "Efekt sformułowania w prezentowaniu skuteczności terapii: badania wśród lekarzy."
6. Sabina Dyszy, Monika Bąk – Sosnowska "Błąd medyczny – problem o którym warto rozmawiać."

Sala 407: ZDROWIE Z PERSPEKTYWY PSYCHOSPOŁECZNEJ.
1. Agnieszka Burnos, Katarzyna Piotrowicz "Temperamentalne i osobowościowe uwarunkowania zachowań zdrowotnych oraz jakość życia osób z zespołem metabolicznym."
2. Katarzyna Kiełb "Zjawisko wzrostu potraumatycznego i deprecjacji w psychologii zdrowia - przegląd badań."
3. Daniel Pankowski, Kinga Wytrychiewicz, Magdalena Walicka, Konrad Janowski, Kamilla Bargiel-Matusiewicz "Poznawcza reprezentacja sytuacji choroby a zmienne kliniczne, socjodemograficzne, prokreacja i objawy psychopatologiczne u kobiet leczonych z powodu choroby Hashimoto."
4. Katarzyna Kiełb, Kamilla Bargiel-Matusiewicz, Ewa Pisula "Poczucie koherencji i poczucie sensu życia a wzrost potraumatyczny u matek dzieci z niepełnosprawnością intelektualną."
5. Sara Natalia Peplinska "Problematyka stygmatyzacji osób zakażonych wirusem HIV."
6. Kamilla Bargiel-Matusiewicz, Rafał Dziurla "Edukacja prozdrowotna na przykładzie programu edukacji antytytoniowej Bieg po zdrowie."

13.15-14.15 Obiad

14.15-15.00 AULA: Wykład Plenarny prof. dr hab. Zygfryd Juczyński "Negatywne i pozytywne konsekwencje wydarzeń życiowych – rola przetwarzania poznawczego i emocjonalnego"

15.00-15.30 Przerwa na kawę

15.30 -17.10 Sesje tematyczne

AULA: JAKOŚĆ ŻYCIA W CHOROBIE.
1. Anna Jakubowska – Winecka, Marta Biernacka "Jakość życia a funkcjonowanie psychospołeczne i radzenie sobie w procesie adaptacji do choroby u dzieci i młodzieży z atrezją dróg żółciowych po operacji metodą Kasai."
2. Dominika Nelkowska "Znaczenie zasobów osobistych dla jakości życia pacjentów z zespołem jelita nadwrażliwego."
3. Michalina Sołtys "Poznawcze predyktory jakości życia uwarunkowanej stanem zdrowia wśród osób z niewydolnością serca."
4. Michał Ziarko, Aleksandra Jasielska, Michał Sieński, Julia Krawczyk, Ewa Mojs "Nawykowe zamartwianie jako mediator relacji aleksytymia afekt wśród pacjentów z chorobami reumatycznymi."
5. Ewa Gruszczyńska, Marcin Rzeszutek "Jakość życia pacjentów zarażonych wirusem HIV: co jest stałe, a co się zmienia."
6. Iwona Hildebrandt, Julia Wyszomirska, Justyna Słonka "Zachowania zdrowotne i stosunek do choroby przewlekłej – wyniki badań pacjentów z rozpoznaniem zakażenia HIV."

Sala 402: ZDROWIE PSYCHICZNE.
1. Tadeusz Ostrowski "Egzystencjalne uwarunkowania lęku i depresji młodych dorosłych oraz seniorów."
2. Julia Wyszomirska, Żaneta Rachwaniec-Szczecińska "Perspektywa czasowa w schizofrenii."
3. Natalia Kajka "Mapy Myśli jako metoda skutecznej interwencji psychologicznej dla dzieci z ADHD."
4. Iwona Sikorska, Magdalena Adamczyk-Banach, Mateusz Polak "Wybrane czynniki sprzyjające odporności psychicznej dzieci w oparciu o polskojęzyczną wersję skali DECA (The Devereux Early Childhood Assessment)."
5. Daria Kukuła, Monika Wiłkość-Dębczyńska, Klaudia Ołownia "Neuropsychologiczne konsekwencje udaru a plastyczność mózgu."
6. Zdzisław Turek, Magdalena Głuch, Marta Janik-Borowiak "Relacja superwizyjna w psychoterapii jako sposób na podnoszenie jakości życia terapeutów jak i pacjentów - perspektywa uwzględniająca oczekiwania i doświadczenia superwizantów - relacja z badań."

Sala 407: SESJA PLAKATOWA 1.
1. Anna Bokszczanin, Aleksandra Rogowska"Zdrowie społeczne i psychiczne u osób długotrwale bezdomnych. Prezentacja wstępnych wyników europejskiego projektu Horyzont 2020 „Bezdomność jako społeczna niesprawiedliwość.""
2. Kamila Bargiel-Matusiewicz, Sara Natalia Peplinska "Problematyka stygmatyzacji osób zakażonych wirusem HIV."
3. Juszczyk Karolina, Izdebski Paweł "Skala zaufania do lekarza."
4. Pavel Larionov "Dysfunkcjonalna regulacja emocji jako czynnik ryzyka nadciśnienia tętniczego."
5. Klaudia Sorys "Doświadczenie żalu a podejmowanie zachowań kompensacyjnych. Eksploracja zależności w kontekście podejmowania działań prozdrowotnych."
6. Monika Kowalska- Dąbrowska, Paulina Rosińska, Katarzyna Wojewódzka "Osobowość, typ relacji rodzinnych a postawy wobec odżywiania się."
7. Emilia Burnat, Joanna Domagała, Magdalena Gaura, Kamil Karpiński, Ewa Wojtyna "Ja i Bóg. Postawy jawne i utajone względem siebie i Boga a odczuwanie bólu w sytuacji wykluczenia."
8. Julia Łosiak- Pilch, Anna Gaweł "Podmiotowe uwarunkowania zachowań ryzykownych młodzieży. Oczekiwania dotyczące zachowań a ich podejmowanie"

19.30 Uroczysty bankiet (Restauracja Patio-Park, ul. Kościuszki 101, Katowice)

Sobota, 18 maja 2019

9.00- 9.45 AULA: Wykład Plenarny dr hab. Prof. UŁ Eleonora Bielawska- Batorowicz "Menopauza- perspektywa nie tylko psychologiczna"

9.45-10.00 Przerwa na kawę

10.00-11.10 Sesje tematyczne

AULA: JAKOŚĆ ŻYCIA W CHOROBIE NOWOTWOROWEJ.
1. Magdalena Kobylarczyk, Nina Ogińska-Bulik "Negatywne i pozytywne skutki traumy wynikające z doświadczenia choroby nowotworowej – rola zakłóceń w podstawowych przekonaniach i podejmowanych strategii radzenia sobie."
2. Anna Brandt-Salmeri, Hanna Przybyła-Basista "„Smutniejsza, lecz mądrzejsza” – paradoks samoświadomości w grupie kobiet z rakiem piersi."
3. Magdalena Anna Łazarewicz, Dorota Włodarczyk, Steinar Lundgren, Randi Johansen Reidunsdatter "Niejednorodność zmian HRQoL u kobiet z nowotworem piersi w okresie roku po radioterapii – badanie trajektorii metodą analizy skupień w oparciu o dane norweskie."
4. Julia Wyszomirska, Żaneta Rachwaniec-Szczecińska "Znacznie leczenia paliatywnego i radykalnego dla jakości życia pacjentów onkologicznych."

SALA 402: ZABURZENIA ODŻYWIANIA.
1. Karolina Zarychta, Ewa Kuliś, Yiqun Gan, Carina K. Y. Chan, Karolina Horodyska, Aleksandra Luszczynska "Mamo, dlaczego jesz? Styl odżywiania się matki jako predyktor stylu odżywiania się dziecka w diadycznych badaniach podłużnych."
2. Anna Januszewicz "Percepcja diety i stosowane strategie kontroli odżywiania a nawyki żywieniowe i symptomy zaburzeń odżywiania."
3. Barbara Rączka, Julita Wojciechowska "Uzależnienie od jedzenia i jego związek z samooceną w kontekście jakości życia w grupie kobiet we wczesnej dorosłości."
4. Grażyna Wąsowicz, Magdalena Poraj-Weder, Christophe Matthys "Czy potrzebujemy dietetyka, aby radzić sobie z motywacją i emocjami w procesie zmiany nawyków żywieniowych? Ilościowe i jakościowe badania eksploracyjne."

SALA 407: PSYCHOLOGICZNE MECHANIZMY ZDROWIA I CHOROBY.
1. Helena Wrona-Polańska "Psychologiczne mechanizmy radzenia/zmagania się ze stresem w zdrowiu i chorobie"
2. Anna Kaczmarska-Tabor "Zmaganie się ze stresem a zdrowie osób bliskich wspierających chorych na białaczkę"
3. Helena Wrona-Polańska "Psychologiczne predykatory tremy"
4. Patrycja Curyło-Sikora "Jak kształtować zdrowie nastoletnich muzyków w obliczu stresogennego charakteru ich profesji?"

11.10-11.40 Przerwa na kawę

11.40- 13.00 Sesje tematyczne

AULA: OTYŁOŚĆ I ZDROWIE.
1. Monika Boberska "Percepcja masy ciała dziecka, praktyki rodzicielskie a aktywność fizyczna, zachowania ekranowe i masa ciała dziecka – Badania diad matka-dziecko."
2. Romana de Jonge, Agnieszka Pasztak-Opiłka "Styl przywiązaniowy w związku oraz satysfakcja z życia a zachowania żywieniowe w rodzinach dzieci z nadmierną masą ciała."
3. Łukasz Jach, Sonia Krystoń "„Grube piętno”. Wybrane aspekty funkcjonowania psychologicznego kobiet o nienormatywnej wadze ciała."
4. Agnieszka Zachurzok, Agnieszka Pasztak-Opiłka "Wpływ hiperandrogenizmu na funkcjonowanie psychologiczne nastoletnich dziewcząt."

SALA 402: STYL ŻYCIA.
1. Karolina Horodyska, Karolina Zarychta, Anna Banik, Monika Boberska, Magdalena Kruk, Ewa Kuliś, Zofia Szczuka, Aleksandra Łuszczyńska "Wsparcie społeczne rodziców a aktywność fizyczna i tkanka tłuszczowa dzieci. Podłużne badanie diadyczne."
2. Ewelina Matuła-Rżeńska, Michał Ziarko "Związek pomiędzy aktywnością fizyczną a poczuciem szczęścia u osób niepełnosprawnych fizycznie."
3. Ewa Kuliś, Anna Banik, Monika Boberska, Karolina Horodyska, Magdalena Kruk, Zofia Szczuka, Aleksandra Łuszczyńska "Planowanie aktywności fizycznej w diadzie: longitudinalne związki planowania indywidualnego, diadycznego i kolaboracyjnego."
4. Paweł Izdebski, Jarosław Ocalewski, Patrycja Michalska Pomiar zmiany zachowań zdrowotnych według Procesualnego Modelu Zachowań Zdrowotnych (HAPA) Ralfa Schwarzera.
5. Roman Ossowski "Zdrowie a naturalne środowisko."

SALA 407: SESJA PLAKATOWA 2.
1. Paula Dobaczewska, Magdalena Kudłacik, Jolanta Życińska, Ewa Gruszczyńska "Stabilność struktury czynnikowej kwestionariusza KRS."
2. Zdzisław Turek, Marta Janik - Borowiak, Magdalena Głuch "Jakość relacji superwizyjnej jako przestrzeń do skutecznej psychoterapii – perspektywa superwizanta."
3. Adriana Modrzejewska, Jacek Średnicki, Anna Brytek-Matera "Wpływ terapii CPAP na jakość życia kobiet i mężczyzn z obturacyjnym bezdechem sennym oraz współwystępującą otyłością II stopnia."
4. Michał Kosiński, Anna Mucha, Katarzyna Korlaga, Wiktoria Smołkowska, Katarzyna Świder "Analiza powiązań prężności psychicznej i przywiązania do miejsca ze strategiami copingowymi wśród studentów pierwszego roku polskich uczelni z zastosowaniem analizy skupień."
5. Monika Boberska, Karolina Horodyska, Magdalena Kruk, Ewa Kulis, Zofia Szczuka, Anna Banik, Aleksandra Łuszczyńska "Zachowania siedzące oraz wsparcie społeczne w ograniczaniu siedzenia: podłużne badania diadycze wśród diad matka- dziecko i partnerka – pacjent."
6. Marcin Langer "Myślenie spiskowe w odniesieniu do zdrowia."
7. Ernest Swora, Monika Boberska, Ewa Kuliś, Aleksandra Łuszczyńska "Aktywność fizyczna i objawy psychotyczne u osób z zaburzeniami psychotycznymi: systematyczny przegląd"

13.00-14.00 Obiad

14.00-14.45 AULA: Wykład Plenarny dr hab. Przemysław Bąbel "Jakie znaczenie niesie ból? Wpływ emocji towarzyszących bólowi na jego pamięć."

14.45-15.30 AULA: Zakończenie Konferencji


Access denied for user 'UNKNOWN_USER'@'localhost' (using password: NO)Access denied for user 'UNKNOWN_USER'@'localhost' (using password: NO)